Nyt hjerterum for social trivsel

 
Nyt hjerterum for social trivsel

Projektet har taget udgangspunkt i den gamle spisesal, som blev revet ned og herefter har vi tilføjet en ny stor og funktionel spisesal, et nyt "hjerterum" samt nyindrettet køkken.

 

Hjerterummet binder skolen sammen og skaber en tryg og indbydende ramme for elevernes sociale trivsel. Den nye tilbygning opleves med en arkitektur der fremstår i harmonisk samspil med efterskolens øvrige bygninger. Et stykke moderne arkitektur med et klart, enkelt og tidssvarende udtryk. Sammenhæng og overskuelighed på skolen med klart aflæselige funktioner.

 

Tilbygningen binder skolen fint sammen og der er i spisesalen lagt vægt på at fastholde udsigten over de omkringliggende naturområder. Året igennem vil rummet i løbet af dagen defineres af et oplevelsesrigt og varieret lysindfald. Små nicher langs den vestvendte facade kan benyttes både til arbejde, som hyggekrog og mødested. De store glaspartier sikre både lys og visuel kontakt til uderummene.


Vi gør aktivt brug af lyset og materialiteten, hvormed der skabes nogle lyse og oplevelsesrige rum, hvori man aktivt kan følge med i både dagens forløb og de skiftende årstider.

 

Projektet blev indledt med en brugerworkshop hvor personale, forældre- og bestyrelsesrepræsentanter deltog. Her blev visioner og ønsker tilkendegivet og diskuteret gennem forskellige øvelser, med det formål at få etableret et fælles afsæt for den videre proces.

 

Elever og andre deltagere sørgede for en festlig indvielse og blandt andet bød borgmesteren på tale og klipning af den røde snor. Endnu mere festligt blev det da Pede B improviserede en rap over indvielsen og dagens begivenheder.

/media/132013/waldemarsbo.jpg