OASEN indviet

 
OASEN indviet

SKALA Arkitekter har med ombygningen givet Oasen de rammer, der modsvarer de behov, der er hos børn, pædagoger samt forældre og vi er glade for at se modtagelsen af resultatet. 


Oasen er placeret i tagetagen i Børnehuset Cirklen, hvor Oasens tre stuer deler fællesrum og faciliteter. Med skrå vægge og små vinduer har der været trangt og mørkt og der har været et stort behov for en effektiv omdisponering til løsning af mange funktioner under Børnehusets tag.


Med udgangspunkt i workshops har vi indsamlet data, kortlagt Oasens daglige flow og indsamlet de punkter, der er fremhævet som ønsker til en ny og forbedret Oase. Multianvendelighed og fleksibilitet er temaer, vi særligt har taget med os i forløbet.


SKALA Arkitekter har disponeret og forbedret Oasens rumfordeling og indretning samt praktiske forhold. Her er der omhyggeligt arbejdet med de praktiske forhold, lys, akustik og rumfornemmelse samt multianvendelighed, der ansporer til spontanitet, kreativitet, leg og fordybelse.


Efter ombygningen fremstår etagen lys og indbydende og med nyindretningen er der kommet mere plads, da multianvendeligheden er i højsædet.


Der er indarbejdet vinkeplads, graduering af åbent fællesrum mod mindre rum, fordybelseskroge, opbevaring, huler og hyggepladser og en sammenhæng mellem fællesrum og Oasens stuer.


Her er hver kvadratmeter inddraget i planlægningen og med multifunktionelle møbler er det muligt at transformere f.eks. fællesrummet ganske enkelt, så nye rumligheder og nye funktioner opstår.


Indretningen imødekommer og inspirerer børnenes naturlige leg og bevægelser og deres rumoplevelse, individualitet og fantasi sættes i spil.


 

/media/114466/collage.jpg