Prækvalifikation - "Projekt Skole i Bymidten", Helsingør

 

Helsingør Kommune ønsker med "Projekt Skole i Bymidten" at skabe en helt ny form for skole. Et potentiale for at nytænke både skolens overordnede rammer for læring og skolens fysiske figur fremkommer ved sammenlægningen af de to byskoler: Skolen ved Kongevejen og Helsingør Byskole og samtidig lade Multihal, Musikskole, SFO og Klub indgå i helheden.

Realiseringen af projektet sker i etaper, hvor første etape indeholder i alt ca. 10.500 m² ved ombygning og nybyggeri. Etape 1 rummer udskoling på ca. 3.200 m² og Musikskole på ca. 2.400 m², som evt. etableres ved ombygning og udvidelse af det tidligere hovedbibliotek mod søen.
Endvidere indeholder etape 1 nybygning af Multihal, ca. 2 900 m² og parkering, evt. i p-kælder/-hus med ca. 2.000 m², samt trafiksanering.

/media/6433/raedershus_kontor.jpg