Ny opgave i hus

 

En spændende opgave, hvor vi skal etablere 29 plejeboliger fordelt på Leve-Bo miljøer. Her vil beboeren være i centrum og medarbejderne på arbejde i de ældres hjem.

 

De eksisterende rammer er opført omkring i høj kvalitet og med meget tidstypisk arkitektur (1978).

 

I de nye bomiljøer vil det være helt centralt, at det er hverdagslivet, der er i fokus. Et karakteristika ved leve-bomiljøet er, at

beboerne har frihed til forskellighed. Den enkelte beboers valg og fravalg kan være meget forskellige, og der skal derfor findes fleksible løsninger, der kan imødekomme mange forskellige behov.

 

Medbestemmelse og indflydelse på eget liv bliver således helt centrale begreber i fremtidens Skælskør Plejecenter.

 

Vi glæder os til at tage hul på at skabe et fremtidigt tidssvarende plejecenter hvor livet skal leves hele livet.

/media/61076/gl_eg__rundt_om_et_bord.jpg