SKALA Arkitekter i konkurrence om Dagtilbud Gellerup

 

SKALA Arkitekter er prækvalificeret til projektkonkurrencen om Dagtilbud Gellerup i Aarhus Kommune.

Projektet omhandler opførelsen af et nybyggeri med sundhedspleje og dagtilbud bestående af 184 børn, heraf 76 vuggestuebørn og fem handicappede.

I alt skal der nybygges små 3.000 kvadratmeter som en del af Dagtilbud Gellerup, hvor der også skal indrettes 4.000 kvadratmeter udearealer. 

/media/21169/b_rnehavesorthvid.jpg