”Byggeriet er både konceptuelt stærkt, elegant detaljeret og funktionelt veldisponeret".

 
”Byggeriet er både konceptuelt stærkt, elegant detaljeret og funktionelt veldisponeret

Projektets arkitektoniske helhedsløsning bliver desuden beskrevet med ordene:

 

"Forslaget forløser på fineste måde det vigtige spændingsfelt mellem det åndelige og det verdslige, mellem det daglige og det festlige, mellem det højtidelige og det afslappede, der netop er den største udfordring i at skabe en sognegård.

 

Den nye sognegård løser på forbilledlig vis opgaven at skabe et slægtskab mellem det gamle og det nye, samtidigt med at det holder fast i sit eget formsprog og skaber kontrast til den gamle kirkes formsprog.

 

Forslaget har flotte referencer til naboen kirken i både plan, materialitet og kirketårnets takkede gavlmotiv, men også til den klassiske munkegård der skaber samling i byggeriet og giver gangarealerne en oplevelse og en mulighed for pause og ro.

 

Samlet set er det et smukt og velproportioneret byggeri, der skaber en ny sammenhæng med kirken, en samlende ramme om de mange funktioner der finder sted i en sognegård".

 

I forlængelse af de rosende ord vil vi gerne sige tak til vores samarbejdspartnere:

 

Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen, Klaus Nielsen, rådgivende ingeniør og Schul Landskabsarkitekter.

 

Samt dommerkomiteen betående af:

Fagdommere:

David Zahle, Arkitekt, Partner BIG

Rikke Hansen, Arkitekt MAA, Rikke Hansen arkitekter ApS


og et enigt Menighedsråd bestående af:


Tommy Carlsen, Glostrup Sogns Menighedsråd, formand

Carl-Erik Denning, Glostrup Sogns Menighedsråd, næstformand

Esper Silkjær, Glostrup Sogns Menighedsråd, sognepræst

Jesper Søbjerg Larsen, Kirkegårdsleder Glostrup 

 

Vi glæder os til den videre proces og samarbejde med Meninghedsrådet.

/media/140951/sogneg_rd.jpg