1. spadestik Vedbæk Park

 
1. spadestik Vedbæk Park

Boligerne kommer til at ligge i det nordøstlige område nord

for Henriksholms Allé og bliver en del af et samlet nyt

boligområde Vedbæk Park, hvor der også skal opføres

ejerboliger.

 

Der er stillet høje krav til kvalitet i byggeriet og en stærk miljøprofi l og der er store forventninger til den nye bebyggelse

som er placeret skønt med adgang til naturen, Ørsund og gode

transportmuligheder til København.

/media/4919/velux.22.5592_1.jpg