VUNDET KONKURRENCE - EUC Vest, Esbjerg

 

Projektet er overordnet opbygget om to rumtypologier - Det formelle læringsrum og det uformelle læringsrum.

De formelle læringsrum er de seks værksteder, maskinværkstedet og undervisningslokalet. De uformelle læringsrum er organiseret, så de både kan understøtte faglige og sociale aktiviteter.

Her er der plads til at arbejde koncentreret med en opgave og/eller socialiserer med de andre elever. Rummene er derfor ikke organiseret efter specifikke faglige indhold, men i stedet efter forskellige sociale strukturer der understøtter forskellige læringsstile.

Hermed opnås et stærkt varieret rumligt forløb, der understøtter de mange aktiviteter, der foregår på EUC Vest.

/media/6433/raedershus_kontor.jpg